این مرکز طرف قرارداد کلیه بیمه های زیر می باشد:


★ بیمه سلامت ( خدمات درمانی ) شامل :

¤ ایرانیان

¤ کارمندی

¤ خویش فرما

¤ روستایی

¤ سایر اقشار

¤ سلامت همگانی

★ بیمه تامین اجتماعی

★ بیمه نیروهای مسلح ( بنیاد امور ایثارگران و جانبازان نیروهای مسلح )

★ بیمه ایران

★ بیمه دانا

★ بیمه کارآفرین

★ بیمه های تکمیلی شامل

¤ بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان

¤ بیمه بنیاد امور ایثارگران ( والدین شهدا ، جانبازان و آزادگان )